Bởi {0}
logo
Wuhan Bestand Decoration Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:3D PE Foam Tường Stickers,PVC Tự Dính Hình Nền/Tường Vải, PVC Trang Trí Phim/Phim Tĩnh
Consolidation ServiceMinor CustomizationCustomization From SamplesTotal Floorspace (3,353㎡)
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
PVC wallpaper with quick installation function ZL 2020 2 2049681.4 PVC wallpaper with quick installation function UTILITY_MODEL 2020-09-16 ~ Đã xác minh
Environmental protection wallpaper with air purification function ZL 2020 2 2044393.X Environmental protection wallpaper with air purification function UTILITY_MODEL 2020-09-16 ~ Đã xác minh
utility model relates to PVC adhesive cloth for decoration ZL 2020 2 2044409.7 utility model relates to PVC adhesive cloth for decoration UTILITY_MODEL 2020-09-16 ~ Đã xác minh
wallpaper that can be used in wet environments ZL 2020 2 2044387.4 wallpaper that can be used in wet environments UTILITY_MODEL 2020-09-16 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này